Sloopwerken

Al de voorkomende sloopwerken zoals het slopen van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële projecten, beton- en staalconstructies zijn bekend terrein voor de ”slopers” van Bert van der Plas B.V.

Het betreft zowel totaalsloop als renovatiesloop waarvoor Bert van der Plas B.V. beschikt over de nodige kennis, ervaring, materieel en deskundig opgeleide medewerkers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het kwaliteitssysteem van Bert van der Plas B.V.

Slopen gaat vooraf aan de realisatie van verbouw, nieuwbouw of renovatie. Dat sloopwerk mag nooit leiden tot schadelijke gevolgen voor de omgeving. Bijvoorbeeld de medewerkers op het project, de directe omgeving zoals mensen, flora- en fauna, belendende gebouwen, objecten of terreinen. Het (ons) milieu dient met de uiterste zorg behandeld te worden. Daarbij valt te denken aan het beperken van vrijkomend stof, uitstoot van motoren, energieverbruik, verontreiniging van oppervlaktewater, verontreiniging van grondwater/ water- en landbodem en niet te vergeten het voorkomen van verspreiding van reeds aanwezige verontreinigingen.

Schadelijke stoffen/materialen ( bijvoorbeeld asbest) dienen vooraf goed in beeld te worden gebracht en selectief en zorgvuldig verwijderd te worden. De overige vrijkomende ”afvalstromen” dienen zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt te worden gemaakt. Daarom is het belangrijk voorafgaand aan het sloopwerk een gedegen sloopplan op te stellen.

Veilig en Milieukundig Slopen is goed besteed aan Bert van der Plas B.V.