Subsidie sanering asbestdaken

Heeft u een gebouw waarop een dak aanwezig is met asbesthoudende materialen.
Zoals bijvoorbeeld golfplaten of  leien.

Dan moet u rekening houden met het volgende:
Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving.
Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om het risico voor de gezondheid te beperken wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Om de eigenaren te stimuleren heeft de overheid de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van toepassing verklaard. Hetgeen inhoud dat opdrachtgevers in aanmerking komen voor subsidie bij het verwijderen van asbestdaken van meer dan 35m2 mits zij het asbesthoudende dak laten verwijderen door een SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf die daarbij aan een aantal specifieke eisen voldoet.

Deze regeling voor bepaalde tijd is slechts van toepassing in de periode van 04-01-2016 t/m 31-12-2019.
De regeling heeft een subsidieplafond, hetgeen wil zeggen dat er per jaar een vast bedrag/ budget is vastgesteld.

Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 10 miljoen.
De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Naar verwachting gaat het heel snel met de aanvragen want op dit moment is er nog 120 miljoen m2 asbestdaken aanwezig in Nederland.

Met deze regeling kunt u ca. 30% van de saneringskosten terug krijgen.
Wacht niet te lang want OP = OP

Bert van der Plas B.V. voldoet geheel aan de gestelde eisen en verzorgt voor u het gehele proces.
De voorbereiding (het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie conform SC540),
Het aanvragen van de toestemming van het bevoegd gezag (sloopmelding),
Het verzorgen van alle benodigde en voorgeschreven meldingen,
De asbestverwijdering conform SC530,
De eindcontrole door een geaccrediteerd asbestlaboratorium conform NEN2990,
Het afvoeren en storten van het asbesthoudende afval bij een erkende asbeststortplaats,
Het indienen van het asbestvrijgaverapport en de asbeststort-bon bij het bevoegd gezag,
En uiteindelijk het opstellen van een factuur die geheel voldoet aan de door de overheid gestelde eisen t.a.v. van deze subsidieregeling.

Voor meer informatie en / of een vrijblijvende offerte kunt u een mail sturen naar:
mail@bertvanderplas.nl

Uiteraard kunt u ons ook bellen voor aanvullende informatie of een afspraak voor een persoonlijk advies


Artikel Staatscourant
over subsidie regeling
sanering asbestdaken