Total Care

"Total Care" staat bij Bert van der Plas B.V. voor het volledig ontzorgen van de opdrachtgevers.

Maar het betekend ook dat wij zorg besteden aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen. Dat er maatschappelijk verantwoord gehandeld wordt binnen de onderneming en dat bovendien alle participanten gestimuleerd worden dit doel na te streven en dat daarbij de bewustwording groeit qua duurzaamheid. Niet als verkooppraatje maar omdat het in ieders belang is verstandig om te gaan met grondstoffen, energie en het milieu. Bewustwording dat de activiteiten die nodig zijn om een product te vervaardigen of project te realiseren een negatieve invloed hebben op het broeikaseffect.

Wij nemen de mogelijke zorgen weg die opdrachtgevers zien in het voorbereidingstraject van de asbest- sloop- en/of bodemsanering. Door onze ervaring kunnen wij snel en doelgericht al de te volgen stappen voor onze klanten uitstippelen en indien gewenst volledig verzorgen.

Maar ook in de uitvoeringsfase hoeven onze klanten zich geen zorgen te maken.
Wij werken systematisch conform het vooraf overeengekomen plan van aanpak. Zorgvuldig, veilig en milieukundig waarbij al de benodigde meldingen, rapportages en evaluaties door ons worden verzorgt.

Total Care; Het ondersteunen van de opdrachtgever vanaf de ontwerpfase t/m de nazorg.

De wet- en regelgeving geeft aan dat opdrachtgevers van asbest-, -sloop- en bodemsaneringsprojecten de nodige verplichtingen hebben.

Bijvoorbeeld:

- Het goed en volledig laten inventariseren van asbesthoudend materiaal.
- Het goed en volledig laten uitvoeren van bodemonderzoeken.
- Het uitvoeren van stoffeninventarisaties en bouwstoffenonderzoek.
- Het verzorgen van sloopmeldingen (voorheen de sloopvergunning)
- Het laten uitvoeren van bouwkundige opnamen van belendingen.
- Het opstellen van het plan van aanpak en V&G plan.
- Het veilig, zorgvuldig en milieubewust uitvoeren van asbestverwijdering, sloopwerk, grondwerk, (water)bodemsanering, bouwkundige voorzieningen, recycling en transport.
- Het opstellen van al de benodigde rapportages en evaluaties.

Kortom, Bert van der Plas B.V. levert maatwerk met oog voor Kwaliteit op een verantwoorde wijze.